Selamat Datang Ke

Asia UBS Training & Consultancy (0029031103-H) Merupakan Agensi Berdaftar Dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Bagi Memberi Kursus Dan Perunding Bagi Program Asuhan Kanak-Kanak PERMATA ( KAP ) Dan Pengendalian Makanan.
Maklumat Lanjut
MAKLUMAT RINGKAS

KENAPA ASIA UBS?

MENERIMA KURSUS ASUHAN PERMATA

Berkuatkuasa 1 Januari 2013, Kursus Asuhan PERMATA merupakan kursus yang diwajibkan ke atas pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh bagi menggantikan Kursus Asas Asuhan Kanak-Kanak (KAAK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1988

LULUS KURSUS ASUHAN PERMATA

Menurut Peraturan 54, Peraturan-Peraturan TASKA 2012, semua pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh wajib hadir dan lulus Kursus Asuhan PERMATA dalam tempoh dua belas bulan bekerja.

MENDAPAT PENGIKTIRAFAN JKM

Peraturan-Peraturan TASKA 2012 di bawah Peraturan 53 dan Peraturan 54, telah memperuntukan bidang kuasa JKM bagi mengiktiraf mana-mana individu, persatuan atau syarikat yang layak untuk menjalankan KAP sebagai agensi latihan, jurulatih dan fasilitator.

BERDAFTAR DIBAWAH SURUHANJAYA SYARIKAT

Asia UBS Training & Consultancy (0029031103-H) telah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) bagi menjalankan perniagan dengan sah selagi mana syarikat mematuhi perjanjian yang ditetapkan oleh SSM

ASIA UBS TRAINING & CONSULTANCY

STATISTIK RINGKAS

1000+

Telah mengambil Kursus Asuhan Kanak-Kanak PERMATA (KAP) dibawah Asia UBS

80+

Sedang menjalani Kursus Asuhan Kanak-Kanak PERMATA ( KAP ) sepanjang bulan secara atastalian

20+

Jumlah tenaga pengajar dibawah Asia UBS bertanggungjawab menjalankan kursus.

ASIA UBS TRAINING & CONSULTANCY

Senarai Kursus yang ditawarkan.

Anda akan menerima Sijil kelayakan asuhan kanak-kanak dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) dan Asia UBS Training & Consultancy sekaligus jika lulus kursus berkenaan.
Hubungi Kami

Asuhan Kanak-Kanak PERMATA

· 144 Jam Kelas
· Kursus Atastalian
· Sistem e-Pembelajaran
· Kelas 4 Hari Seminggu
· Peperiksaan Berjadual
· Terhad kepada 60 Orang Setiap Sesi
· Mendapat Sijil Pengiktirafan daripada JKM
· Mendapat Sijil Kursus daripada Asia UBS
· Bimbingan Sepenuhnya Sepanjang Tempoh Kursus
MAKLUMAT LANJUT

Pengendalian Makanan

· 3 Jam Kelas
· Pembelajaran Atastalian
· Mendapat Pengiktirafan daripada KKM
· Mendapat Sijil Serta Merta Selepas Kursus
MAKLUMAT LANJUT

Asia UBS Training & Consultancy

Asia UBS Training & Consultancy (0029031103-H) Merupakan Agensi Berdaftar Dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Bagi Memberi Kursus Dan Perunding Bagi Program Asuhan Kanak-Kanak PERMATA ( KAP ) Dan Pengendalian Makanan.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram