Kenapa Kursus Asuhan PERMATA (KAP)?

Kursus Asuhan PERMATA ini diadakan bertujuan untuk memenuhi syarat pekerjaan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) dan Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 (Peraturan-Peraturan TASKA) kepada semua bakal pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh Taska.
HUBUNGI KAMI
144 Jam Kelas
Pembelajaran Atastalian
Sistem e-Pembelajaran
Kelas 4 Hari Seminggu
Peperiksaan Berjadual
Bimbingan Sepenuhnya sepanjang
tempoh kursus.
Terhad kepada 60 Orang Setiap
Sesi
Mendapat Sijil Pengiktirafan daripada JKM
Mendapat Sijil Kursus daripada Asia UBS

Apakah Kursus Asuhan PERMATA (KAP)?

Kursus ini merupakan kursus yang akan melatih dan membimbing para peserta bagaimana untuk menjaga, mengasuh dan mendidik bayi dan kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. Pelajar akan didedahkan dengan pengajaran dan pengalaman sebenar mengasuh dan menguruskan kelengkapan serta keperluan bayi dan kanak-kanak yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang tersebut.

Siapa yang patut menghadiri Kursus Asuhan PERMATA (KAP) ini ?

Individu yang  ingin menjadi pengusaha TASKA atau mereka yang ingin bekerja di TASKA sebagai pengurus / penyelia / pengasuh yang profesional dan kompeten dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.


Kenapa perlu mempunyai Sijil Kursus Asuhan PERMATA (Sijil KAP) ?

Kursus Asuhan PERMATA diwajibkan oleh kerajaan dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kepada mana-mana individu yang ingin menjadi pengusaha / pengurus / penyelia / pengasuh di TASKA. Peraturan 54, Peraturan - Peraturan TASKA 2012: "Semua pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh wajib hadir dan lulus Kursus Asuhan PERMATA."
KURSUS ASUHAN PERMATA

Harga yang ditawarkan

Harga dan kekosongan mungkin tertakluk kepada perubahan semasa. Untuk maklumat lanjut anda boleh hubungi kami atau WhatsApp ditalian yang tertera

Bantuan Program PENJANA

(Terhad 40 Orang/Sesi)

PERCUMA*
*Syarikat swasta yang mengambil pekerja baru bekerja disyarikat mereka (selepas 15 Jun 2020), boleh menghantar pekerja baru tersebut mengikuti kursus / latihan yang diperlukan dan yuran kursus tersebut akan dibiayai oleh kerajaan melalui PERKESO (mengikut terma & syarat).

Syarat kelayakan: Syarikat yang telah menerima bayaran pertama bantuan Hiring Incentives dari PERKESO bagi pekerja baru.

Siapa yang layak? : Majikan / Syarikat yang mengambil pekerja baru selepas 1 Julai 2020.

Untuk apa ? : Majikan dapat menghantar pekerja baru menyertai kursus / latihan.

Kebaikan :
 Majikan dapat melatih pekerja baru.
Pekerja mendapat pengetahuan / kemahiran baru dan sijil.

Bantuan SIP (SOCSO-EIS)

(Terhad 40 Orang/Sesi)

PERCUMA*
*Individu yang mencarum PERKESO-SIP dan telah diberhentikan kerja, boleh mengikuti kursus / latihan yang diperlukan bagi meningkatkan kemahiran dan yuran kursus tersebut akan dibiayai oleh kerajaan melalui PERKESO (mengikut terma & syarat).

Syarat kelayakan: Ada membuat caruman PERKESO-SIP sebelum diberhentikan kerja. Jika telah mendapat pekerjaan baru mestilah tidak melebihi 6 bulan

Siapa yang layak ? : Individu yang mencarum PERKESO-SIP dan diberhentikan kerja.

Untuk apa ? : Sertai kursus untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran baru.

Kebaikan :
Peserta mendapat pengetahuan / kemahiran baru dan sijil.
Peserta mudah mendapatkan pekerjaan baru.

Yuran Kursus

(Terhad 60 Orang/Sesi)

RM900
1. WhatsApp kami dan beritahu anda berminat untuk menyertai Kursus KAP.
2. Kami akan maklumkan tarikh atau slot kosong.
3. Buat pembayaran kepada Asia UBS Training & Consultancy.
4. Hantar bukti resit pembayaran kepada kami selepas membuat pembayaran.

Asia UBS Training & Consultancy

Asia UBS Training & Consultancy (0029031103-H) Merupakan Agensi Berdaftar Dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Bagi Memberi Kursus Dan Perunding Bagi Program Asuhan Kanak-Kanak PERMATA ( KAP ) Dan Pengendalian Makanan.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram