PENGURUS UTAMA & PENGASAS ASIA UBS

HANISAL KHADIJAH ABDULLAH

Asia UBS Training & Consultancy merupakan agensi dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi mengurus dan menjalankan Kursus Asuhan PERMATA (KAP).

> 012 - 573 2436
> [email protected]

KAMI SEDIA MEMBANTU ANDA

CARTA ORGANISASI SYARIKAT

BASMATUL'UYUN YUSOF

PENGURUS & PEMASARAN
[email protected]

ZAINAB JABIDIN

PENTADBIRAN & PENYELARAS I
[email protected]

ROGAYAH SAAD

PENYELARAS II
[email protected]

NOR HAYATI SHAMSUDDIN

PENYELARAS III
[email protected]

NORAZLIN MD SAMSUDIN

IT TEKNIKAL I
[email protected]

MUHAMAD AZAMUDDIN

IT TEKNIKAL II & LAMAN SESAWANG
[email protected]

JUNE ROSNY MOHAMAD

PELATIH KHAS II
[email protected]

NORNISA SAHID

PELATIH KHAS III
[email protected]

MAHSURI MD DESA

PELATIH KHAS IV
[email protected]

Asia UBS Training & Consultancy

Asia UBS Training & Consultancy (002903103-H) Merupakan Agensi Berdaftar Dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia Bagi Memberi Kursus Dan Perunding Bagi Program Asuhan Kanak-Kanak PERMATA ( KAP ) Dan Pengendalian Makanan.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram